Joet, tiet ja sähkölinjat saavat aikaan murtumia maisemassa.

Talvisessa tunturissa pienetkin murtumat näkyvät selvästi.